Novi Sad, Alekse Šantića 57 (Grbavica), telefon 064-2953912, 021-545236


Pored obavljanja naših usluga koje vršimo na "tradicionalni način" (razmenom štampane dokumentacije) predlažemo Vam da zajednički iskoristimo nove tehnologije i internet servise kako bi uštedeli i ubrzali poslovanje te ažurnost poslovanja podigli na najviši nivo kako bi ispoštovali kratke zakonske rokove.
Kao preduslov za obavljanje elektronskih poslova sa državnom upravom posedujemo više kvalifikovanih elektronskih sertifikata koji služe za elektronsku identifikaciju korisnika (vlasnika sertifikata) i digitalno potpisivanje elektronskih dokumenata, izdatih od strane sertifikacionih tela: Privredne komore Republike Srbije, Halcoma i MUP-a.
Uz Vaše ovlašćenje ove poslove ćemo uraditi elektronski, brzo i efikasno na obostrano zadovoljstvo.
Ovlašćenja predstavljaju elektronski ugovor između zakonskog zastupnika kao davaoca ovlašćenja i ovlašćenog lica, odnosno punomoćnika, kojim se ovlašćeno lice ovlašćuje da u ime i za račun davaoca ovlašćenja preduzima određene radnje na portalima državne uprave i javnih registara.

Poslovni softver preko interneta

Za fakturisanje i evidenciju naplate klijentima nudimo našu brzu i jednostavnu internet aplikaciju dostupnu 24 časa dnevno. Ako želite da imate potpuni uvid u knjigovodstvene promene i da fakturišete "online" predlažemo web aplikaciju MiniMax, koja je dostupna i za mobilne uređaje putem Google play (Android) i App store (iOS).
Svim knjigovodstvenim agencijama i privrednicima preporučujemo i poslovni softver o kome možete više pročitati ovde.
Posedujemo softver i čitače za očitavanje ličnih i poslovnih dokumenata: lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole.


Pretraga javnih regisara

Na našem sajtu smo Vam pružili mogućnost pretrage osnovnih elektronskih servisa i registara državne uprave potrebnih u svakodnevnom poslovanju privrednika. Sve ove podatke možemo pretražiti umesto Vas i prezentovati Vam potrebne informacije.


Elektronska razmena dokumentacije

Razvili smo servis elektronske razmene dokumentacije u cilju uštede troškova i vremena potrebnog za fizički dolazak i razmenu poslovnih dokumenata.
Svu dokumentaciju nam možete poslati skeniranu, a nakon obrade i knjiženja vratićemo Vam propisane obrasce i evidencije u pdf formatu pogodnom za čuvanje ili štampanje.
Elektronskom poštom možemo da Vam pošaljemo sve vrste poslovnih knjiga, poreskih evidencija, poreskih obračuna, obračuna zarada i naknada zarada, KEP knjigu, kalkulacije, popisne liste, analitičke kartice, naloge za prenos i druge potrebne izveštaje. Na ovaj način možemo da pružimo naše usluge bez obzira gde se nalazi sedište Vašeg poslovanja ili izdvojenih poslovnih jedinica.


Poslovanje sa bankama

Većina banaka je pružila mogućnost slanja izvoda elektronskom poštom čime smo u mogućnost da na kraju bankarskog dana primimo izvode istovremeno sa Vama i povećamo ažurnost knjiženja i pravovremenih informacija.
Za usluge elektronskog bankarstva koristimo dva softvera Asseco/Pexim - OfficeBanking Enterprise/FX Client i Halcom - Hal E-Bank koji pokrivaju celo bankarsko tržište u Srbiji te pružaju mogućnost izvoza izvoda u softver za knjigovodstvo, kao uvoza naloga za prenos iz softvera za knjigovodstvo. Nakon obračuna zarada sve naloge za prenos možemo da Vam pošaljemo elektronskom obliku pogodnom za uvoz u ebank softver ili u pdf formatu spremne za štampanje.


Poreska uprava

Sve poreske prijave predajemo elektronski preko portala ePorezi. Vršimo uvid u poresko stanje preko portala Poreske uprave, a listing i analitičke poreske kartice možemo Vam dostaviti elektronski.



Socijalno

Prijave, promene i odjave zaposlenih, osnivača i članova porodice možemo elektronski da izvršimo u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) odnosno u PIO fondu i RFZO.


Obrasci sa formulama

Tokom godina smo kreirali desetine obrazaca sa formulama koji mogu da zamene ručno pisanje računa, otpremnica, popisnih lista i raznih drugih formulara koji se koriste u svakodnevnom poslovanju. Sve obrasce možemo prilagoditi Vašim specifičnim potrebama.


Sigurnost podataka

Posebnu pažnju obraćamo na bekap podataka odnosno kopiju poslovnih podataka koja se čuva fizički odvojeno od originala. Svi bekapi se rade posebno na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou.
Svi računari u mreži su zaštićeni antivirusnom softverom i zaštitnim zidom. U svom poslovanju koristimo isključivo legalne operativne sisteme i softver koje redovno i svakodnevno održavamo ažurnim.
Svu Vašu statusnu dokumentaciju imamo skeniranu u boji i u slučaju potrebe možemo je odštampati ili poslati elektronskom poštom.


Svim klijentima omogućavamo komunikaciju telefonom, mejlom i četom. Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.

 

MINIMAX PROGRAM