Izradu pečata i firmopisačkih naziva radimo ISKLJUČIVO za klijente kojima smo uradili registraciju ili vršimo knjigovodstvene usluge.

 

Nakon izvršene registracije tj. osnivanja firme, promena naziva ili sedišta u ovlašćenim registrima možemo da uradimo i sledeće usluge:

- izrada pečata firme u skladu sa nazivom i sedištem firme
- izrada delovodnog pečata
- izrada pečata sa promenljivim datumom (datumari)
- izrada pečata posebnih namena (plaćeno, isporučeno, proknjiženo, odobreno…)
- izrada firmopisačkih natpisa, pločica i ostalih oznaka

Gumice za pečate izrađujemo tehnologijom laserskog graviranja i izrezivanja što garantuje najbolji kvalitet otiska.

Ukoliko želite poseban izgled i oblik pečata, vrstu fonta za natpis ili logo firme, Vaše zahteve nam možete poslati mejlom ili naručiti telefonom/faksom.

Pravougaoni pečati:
- Pečat COLOP Printer 10 (10 x 27 mm, do 3 reda teksta)
- Pečat COLOP Printer 20 (14 x 38 mm, do 4 reda teksta)
- Pečat COLOP Printer 30 (18 x 47 mm, do 5 redova teksta)
- Pečat COLOP Printer 40 (23 x 59 mm, do 6 redova teksta)
- Pečat COLOP Printer 50 (40 x 60 mm, do 7 redova teksta)

Okrugli pečati:
- Pečat COLOP R12 (R=12 mm, do 2 reda teksta)
- Pečat COLOP R40 (R=17 mm, do 3 reda teksta)
- Pečat COLOP R30 (R=24 mm, do 4 reda teksta)
- Pečat COLOP R24 (R=30 mm, do 5 redova teksta)
- Pečat COLOP R17 (R=40 mm, do 7 redova teksta)

Za hitne potrebe pečati mogu biti napravljeni u roku od 30-tak minuta.

Pozovite nas odmah na telefon 064-2953912 ili 021-545236 ili preko kontakt forme na sajtu.