Obrasci prijava podataka za matičnu evidenciju za zaposlene (M-obrasci) - preuzmite ovde:
- Obrazac M (prijava, odjava i promene u toku osiguranja);
- Obrazac M-4 (prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa);
- Obrazac M-4K (prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica);
- Obrazac M-6 (prijava podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja);
- Obrazac M-7/PS (prijava podataka o utvrđenom penzijskom stažu);
- Obrazac M-8 (prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa);
- Obrazac M-10 (prijava promene podataka za utvrđivanje iznosa isplaćenih novčanih naknada po osnovu invalidskog osiguranja);
- Obrazac M-UN (prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade);
- Obrazac M-UNK (prijava o uplati doprinosa za više lica po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade);
- Obrazac M-4UN (prijava o stažu osiguranja po osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade);
- Obrazac PSKP (prijava o smrti korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja);
- Obrazac M-8K (prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenih doprinosa za više zaposlenih osiguranika)
- Obrazac M-8UN (prijava promene podataka o stažu osiguranja, na osnovu ugovorene naknade, odnosno naknade po osnovu ugovora o dopunskom radu i visini te naknade)

Obrasci prijava podataka za matičnu evidenciju za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike - preuzmite ovde:
- Obrazac M (prijava, odjava i promene u toku osiguranja);
- Obrazac M-4/SP (prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa);
- Obrazac M-4K/SP (prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica);
- Obrazac M-8/SP (prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa)

Starosna penzija - preuzmite ovde:
- zahtev za starosnu penziju
- zahtev za starosnu penziju po sporazumima sa bivšim republikama
- zahtev za starosnu penziju po sporazumima / konvencijama
- zahtev za ponovno određivanje starosne penzije - Direkcija
- zahtev za ponovno određivanje starosne penzije - filijale

Invalidska penzija - preuzmite ovde:
- zahtev za invalidsku penziju
- zahtev za invalidsku penziju po sporazumima
- zahtev za invalidsku penziju po sporazumima / konvencijama
- zahtev za priznavanje prava na invalidsku penziju po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti

Porodična penzija - preuzmite ovde:
- zahtev za porodičnu  penziju po smrti korisnika penzije
- zahtev za porodičnu penziju po smrti osiguranika
- zahtev za porodičnu penziju po smrti korisnika penzije (po sporazumima sa bivšim republikama)
- zahtev za porodičnu penziju po smrti osiguranika (po sporazumima sa bivšim republikama)
- zahtev za porodičnu  penziju po smrti korisnika penzije (po sporazumima / konvencijama)
- zahtev za porodičnu penziju po smrti osiguranika (po sporazumima / konvencijama)
- zahtev za isplatu porodične penzije po prestanku osiguranja

Naknada pogrebnih troškova - preuzmite ovde:
- zahtev za naknadu pogrebnih troškova

Tuđa pomoć i nega - preuzmite ovde:
- zahtev za telesno oštećenje i tuđu pomoć i negu
- zahtev za specijalna pomagala
- zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika

Sticanje i prestanak svojstva osiguranika po članu 15 - preuzmite ovde:
- zahtev za dobrovoljno pristupanje obaveznom osiguranju
- zahtev za prestanak svojstva osiguranika

Priznavanje staža za vreme trudnoće - preuzmite ovde:
- zahtev za priznavanje staža za vreme trudnoće

Priznavanje staža po osnovu rođenja trećeg deteta - preuzmite ovde:
- zahtev za priznavanje posebnog staža po osnovu rođenja trećeg deteta

Utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu - preuzmite ovde:
- zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu
- zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika po osnovu zaposlenja u inostranstvu

Isplata penzije van teritorije Republike Srbije - preuzmite ovde:
- zahtev za isplatu van teritorije Republike Srbije

Promena adrese na koju se vrši isplata - preuzmite ovde:
- zahtev za promenu adrese na koju se vrši isplata

Promena prezimena - imena u predmetu - preuzmite ovde:
- zahtev za promenu prezimena - imena u predmetu

Priznavanje staža po osnovu učešća u ratu - preuzmite ovde:
- zahtev za priznavanje posebnog staža po osnovu učešća u ratu