Usluga tehničke podrške obuhvata niz poslova za koje je lice sertifikovano za pružanje tehničke podrške obučeno: instalaciju i konfigurisanje softvera MPP2, instalaciju izmena i dopuna, osnovnu obuku korisnika za rad sa programom,  pomoć korisniku u radu, izradu prilagođene štampe pojedinih dokumenata i drugo.

Cenovnik tehničke podrške:
1. Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika u toku radnog vremena – prvi započeti sat 25€
2. Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika u toku radnog vremena – svaki naredni započeti sat 20€
3. Pružanje tehničke podrške korisniku na lokaciji korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku  – svaki započeti sat 40€
4. Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika – po započetom satu 15€
5. Pružanje tehničke podrške udaljenim pristupom računaru korisnika van radnog vremena ili po hitnom postupku – po započetom satu 30€

Korisnici koji se nalaze više od 20 kilometara od centra Novog Sada, snose troškove puta i boravka lica sertifikovanog za pružanje tehničke podrške na lokaciji kod korisnika, a prvi sat intervencije plaćaju po ceni narednog sata.
Troškovi puta dodatno se naplaćuju po ceni od 0,4 evra po kilometru.

Cena usluga je data u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanje računa.